KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

 
 
   
Giấy chứng nhận Quatest- Bảng học siêu nhân đa năng ANTONA
 
 

Giấy chứng nhận Quatest- Bộ xếp hình nông trại vui vẻ
Giấy chứng nhận Quatest- Bộ treo nôi ANTONA
 


 
Giấy chứng nhận Quatest- Bữa cơm gia đình
Giấy chứng nhận Quatest- Gia đình lật đật 


 

GGiấy chứng nhận Quatest- Bé làm quen chữ thường
 
Giấy chứng nhận Quatest- Ngậm nướu ô tô