Bảng học thông minh PITAGO 1

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: No.346
Bộ sản phẩm “Bảng học thông minh PTAGO1 ” là sản phẩm đồ chơi thuộc dòng đồ chơi giáo dục của Công ty CP TBKT và Đồ Chơi An Toàn Việt Nam ANTONA. Với mong muốn giúp các bé  tiếp thu kiến thức một cách chủ động và mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình học tập.

giam

tang

Bộ sản phẩm “Bảng học thông minh PTAGO1 ” là sản phẩm đồ chơi thuộc dòng đồ chơi giáo dục của Công ty CP TBKT và Đồ Chơi An Toàn Việt Nam ANTONA. Với mong muốn giúp các bé  tiếp thu kiến thức một cách chủ động và mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình học tập.