Tuyển dụng

#

Nhân viên kinh doanh

Mức lương: Thỏa Thuận

Nơi làm việc: Hà Nội,Vĩnh Phúc,Hải Dương,Hải Phòng,Thái Bình,Nam Định,Ninh Bình,Thanh Hóa

Hạn nộp hồ sơ:Hà Nội,Vĩnh Phúc,Hải Dương,Hải Phòng,Thái Bình,Nam Định,Ninh Bình,Thanh Hóa

Ứng tuyển